Начало

Фондация "Интелект" е юридическо лице с нестопанска цел, създадено с мисия да обедини усилията на хора, професионално занимаващи се с обучение, научни изследвания, развитие и популяризиране на дейности в областта на биотехнологиите, опазването на околната среда, здравеопазването, както и техните икономически и правни аспекти. Тя насърчава използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в сътрудничеството между различни среди за обучение, които се занимават с висше образование и усъвършенстване през целя живот. За да се постигне по-ефикасна комуникация между висшето, професионалното образование и пазара на труда, са разработени контакти с работодателите и е създадена система за обратна връзка в полза на обучаващите се.

Чрез инвестиране в образованието и квалификацията на човешките ресурси, фондацията допринася за това висшето и професионалното образование на национално и европейско ниво, да могат да реагират своевременно на промените в пазара на труда. Възможностите за постигане това подобрение са осигурени от целите на фондацията.